Thursday, 28 December 2017

Ayudh Adventures paytm Code for funds Transfer

Dear Trekkers,

Avoid last moment hassles to register yourself on any trek.

                                    We made it easy for you. 


See you on trek.

Ayudh Adventures assures you exploring with MORE SAFETY and ENHANCED EXPERIENCE! Do visit our website for upcoming trek schedules and like our facebook page. Let the world know we are alive. Giv'em a Shout!


 

Monday, 16 October 2017

Ambe Nal - Kalamjai Platue - Bhimashankar - Khetoba - Vajantri Ghat Range Trek


महिन्याभरापूर्वी राहुल बसणकर ने विचारणा केली होती एक अनवट वाटेची आणि मी लगेच हो म्हणून आम्ही १४-१५ ऑक्टोबर च्या ट्रेकचा बेत नक्की केला. गुगल सर्च केल्यावर कळलं की हा ट्रेक सहसा कोणी करत नाही, कारण फक्त एकच पोस्ट होती २०१४ ची, त्यामुळे उत्सुकता/उत्कंठा वाढलेली होती. ट्रेक मध्यम श्रेणीत मोडत असला आणि दमछाक करणारा असला तरीही पावसाची शक्यता पाहता आम्ही त्यानुसार सर्व तयारी केली होती.
आणि तो दिवस उजाडला.... मी, राहुल, नितीन, अभिजित आणि सोहम असे पाचजण तयार होतो. शुक्रवारी रात्री ऑफिसमधून निघताना उशीर झाला होता तरीही सवयी नुसार १५-२० मिनिटात बॅग भरून सकाळी ठाण्याला ट्रेन पकडून नेरळला साधारण ८ वाजता पोहोचलो. नितीन ने मुलुंड वरून येताना माझं तिकीट अगोदरच काढलं होतं त्यामुळे वेळ वाचला होता. नेरळला नाश्ता करून, ठरवल्याप्रमाणे गाडीने जामरुंगला निघालो.वाटेत एका अवाढव्य शिंगाच्या बैलाने दर्शन दिले, गाडी थांबवून त्याला कॅमेऱ्यात कैद करून पुन्हा पुढचा प्रवास.दूर डावीकडे पदरगड आणि उजवीकडे पेठचा किल्ला आम्हाला सर्व वाटेवर खुणावत होता. सकाळ अगदी प्रसन्न होती,९:३० गावात पोहोचलो (कशेळीतुन एक वाट खांडसला तर उजवीकडून जामरुंगला जाते).
जामरुंगला पोहोचल्यावर एका मावशीने आम्हाला पाच खडकपाडा आणि ठाकरवाडीचा रस्ता दाखवला.


सकाळी ९:५० ला endomondo सुरू करून वाट सुरू झाल्याबरोबर एक ओढा ओलांडून आम्ही आमच्या बुटांचे ओढ्याच्या पाण्यात सिमोल्लंघन करून घेतले (राहुल सोडून). शेतीचा हंगाम असल्याने वाटाड्या पाचखडक पाड्यातून घेण्याचं ठरलं. आमच्या सुदैवाने रमेश गावातच भेटला आणि आम्ही आंबे नाळीकडे प्रस्थान केलं.
 
 ठाकर वाडीत अवघी ५-६ घर होती आणि सारेजण शेतात असल्यामुळे घरं बंद होती, त्यामुळे आमचा पाचखडक पाड्यातून वाटाड्या घेण्याचा निर्णय रास्त ठरला. ठाकरवाडीतून थोडी मळलेली पायवाट पुढे गेल्यावर गवतात व रानात हरवून गेली होती. इथे मळलेली वाट नाही त्यामुळे गावातून आंबे नाळ पठारापर्यंत वाटाड्या घेणं आवश्यक आहे.


नाळ सुरू होण्या अगोदर एका ओढ्याकाठी थोडी विश्रांती घेऊन नाळ चढायला सुरुवात केली.
एव्हाना सकाळचा गारवा जाऊन घाम निथळायला सुरुवात झाली होती आणि आम्हा सर्वांना मनापासून वाटत होतं की पावसाचा शिडकाव व्हावा. वरुन राजाला बहुतेक आमच्या मनातलं कळलं आणि नळीच्या मध्यावर आल्यावर जोरदार सरी बरसू लागल्या, पटापट सर्वांनी बॅगेला रेनकोट घातला, मोबाइलला प्लास्टिक मध्ये गुंडाळून ठेवला. पावसात भिजून आमचा थकवा कुठच्या कुठं गेला आहे.


आता पदरगड आमच्या मागे होता.....
 

त्याचा आणि धुक्याचा लपाछपीचा खेळ चालू होता, नितीन ने तो मोबाईच्या timeless option मध्ये लगेच टिपून घेतला. दुपारी २:१५ वाजता आम्ही आंबे नाळीच्या पठारावर पोहोचलो. पावसाने आता विश्रांती घेतली होती. मघाशी पाऊस पडून गेल्यामूळे वातावरण पुन्हा कुंद झालं होतं, मधेच सूर्य नारायनही दर्शन देत होता. पठाराने जणू सोनकी आणि मंजिरीची शाल पांघरलेली होती. कॅमेऱ्यात सर्वकाही टिपून झाल्यावर लसनाच्या चटणी आणि चपाती ने उदरभरण करून घेतल. रमेशला सांगून ग्रुप फोटो काढून घेतले. आता आमची खरी कसोटी होती, कारण रमेश फक्त पठारपर्यंत येणार होता आणि पठारावर वाट चुकण्याची दाट शक्यता होती. त्याला पुढंचा कळमजाईचा रस्ताही माहित नव्हता, तरीही त्याला आम्ही आमच्याबरोबर येण्याचा आग्रह केला. आमच्या सुदैवाने राहुलच्या मोबाइलला रेंज आली आणि आमचा मित्र मधुकर धुरी (ज्याला इथून पुढे जाण्याचा रस्ता माहीत होता) चा संपर्क झाला. त्याने अगदी योग्य मार्गदर्शन करून आमचा हा तिढा सोडवला. इथे घळी कडे पाठ करून ९० अंश डावीकडे २०० मीटर जंगलाकडे जाणे आणि जंगलातील साधारण ५० मीटर घळ उतरून पठारावर येणे, हेच ते कळमजाई पठार.
पठारावरून थोडं उजवीकडे पुढे गेल्यानंतर लगेचच डावीकडे साधारण ५०० मीटरवर कळमजाईच मंदिर आणि झेंडा दिसेल (लोभी चा रस्ता इथेच मिळतो) नीतीनने दोन वर्षांपूर्वी लोभी केला असल्यामुळे त्याला इथे आल्यानंतर मंदिर आठवलं. इथे मळलेल्या वाटा बऱ्याच असल्याने पुन्हा गूगल मॅप वैगेरे सोपस्कार झाले (नितीन आणि सोहम अजूनही लोभीचा रस्ता आठवायचा प्रयत्न करताहेत) देवीकडे तोंड करून मंदिरापासून ९० अंश उजवीकडे एक उतरण लागेल तो रस्ता सरळ गुप्तभीमाशंकरला जातो.
(मंदिराच्या समोरून एक रस्ता भोरगिरीला जातो). उतरणीला लागल्यावर आता दोघांनाही (नितीन आणि सोहम) साक्षात्कार झाला की हाच तो मोठा ट्रॅव्हर्स जो उजवीकडे खाली भीमा नदीच्या तिराने गुप्तभीमाशंकर जंगलाजवळ जातो. निसर्गाने इथेही सोनकीच्या आणि तेरड्याच्या फुलांची मुक्त उधळण करून त्याची आरास सर्वदूर केली होती. आमचा वाटाड्या रमेश आता इथून माघारी जातो. फोटो काढण्याचा मोह काही आवरत नव्हता, Slow-mo, timeless असे व्हिडिओ करत ट्रॅव्हर्स संपला. ट्रॅव्हर्स संपल्यानंतर भीमा नदी ओलांडून पुढे मार्गक्रमण सुरू केले (पावसाच्या आणि पाण्याच्या अंदाजाने नदी पार करावी). पुढे भीमा नदिवरच बांधलेला एक छोटा पुल आहे, पुलावरून डावीकडे थोडं पुढे गेल्यावर ओढ्याच्या डावीकडे एक वीरगळ आहे, इथे रस्ता चांगलाच मोठा आणि मळलेला आहे.

आता संध्याकाळचे ५:१५ वाजले होते आणि मळभ दाटून आलं होतं आणि अंधार पडू लागला होता. आम्ही साधारण १० मिनिटात पुढे जंगलातून गुप्तभीमाशंकराकडे पोहोचलो. आम्ही सगळ्यांनीच गुप्तभीमाशंकर पाहिलं होतं म्हणून खाली न उतरता मंदिराकडे प्रस्थान केले. मंदिराजवळ पोहोचल्यावर नीतीनने आणि राहुलने प्रथम मुंबई डब्बेवाल्यांच्या धर्मशाळेत आश्रय मीळतो का ते बघितलं, आमच्या सुदैवाने आम्हाला एक रूम मिळाली. सर्वांनी चहा बिस्कीट खाऊन, फ्रेश होऊन भीमाशंकरच्या शिवलंगाचे निवांत दर्शन घेतलं. मंदिराबाहेर फेरफटका मारत, मज्जा मस्ती करत, गरमागरम कांदे भजी आणि चहा पिऊन पुन्हा धर्मशाळेत आलो. तोपर्यंत धर्मशाळेत ताईंनी जेवन करून ठेवलं होतं.... खूपच स्वादिष्ट जेवण..., त्यावर ताव मारून अंथरूनावर गप्पांची मैफल रंगते. उद्या दुपारच्या जेवणाची सोय ताईंनाच करायला सांगीतली आहे. आज जास्तच दमल्यामुळे एक-एकाची विकेट पडायला (झोपायला) सुरुवात होते, मधेच सोहमची गाडी घाटाला लागाते. अशाप्रकारे आजच्या साधारण ७ तासाच्या ट्रेकची सांगता होते.


दुसऱ्या दिवशी सकाळी जरा निवांतपणे उठलो, चहा नाश्ता करून ८:३० ला पुन्हा गुप्तभीमाशंकर, भीमा नदी, ओलांडून कमलादेवी मंदिरापर्यंत आलो. राहुलला खेतोबा मंदिरापासून पुढचा रस्ता माहीत होता. आता पुन्हा कामलादेवी मंदिर ते खेतोबा मंदिराच्या मार्गाचे गूगल मॅपचे सोपस्कार.... वाटेत कुणीच नव्हतं व आमचं रास्ता शोधणं चालू होतं. तेवढ्यात हाक ऐकू आली, एक गुराखी काका ( विष्णु काटे) आमच्याच दिशेने गुरं हाकलत येत होते, त्यांना वाट दाखवण्याची विनंती केली, त्यांनी मोठ्या आनंदाने हो म्हंटलं व आमच्या जीवात जीव आला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की मी तुम्हाला घाटात 'ढकलून देतो' त्यानंतर तुम्ही पुढे जा. आम्ही तयार झालो कारण त्यापुढे राहुलला वाजंत्री घाटरस्ता ठाऊक होता. काकांनी गुरांना खालच्या गावात त्यांच्या घरी सोडून येईपर्यंत १५-२० मिनिट आम्हाला वाट बघायला सांगितले. राहुल तोपर्यंत गाडीवल्याला फोन करून ४:०० वाजता जामरुंगला यायला सांगतो.... चला एक चिंता मिटली होती.


निवांत वेळ होता, आता कळमजाई पठारानेसुद्धा धुक्याची दुलई पांघरली होती व त्यांचा पळापळीचा खेळ चालू होता. काका येईपर्यंत आम्ही मनसोक्त slow-mo व्हिडीओ करून घेतले. काका आले व पुन्हा खेतोबा मंदिरापर्यंत प्रवास चालू झाला. कळमजाई मंदिरा समोरून डाव्या बाजूने थोडं मागे जाऊन छोटा जंगल पॅच ओलांडून बामनेर पठारावर आलो. पुढे कोपतर खिंड ओलांडून पिपर्वन पठारावर आलो. इथे रस्त्याच्या दुतर्फा दगड लावून चांगली वाट केली आहे (लोभीचा रस्ता तो हाच). इथेही नितीन व सोहमला साक्षात्कार होतो.

 
राहुल व नितीन मागे पडलेयत, अम्ही त्यांची वाट पाहत असेपर्यंत विष्णू काकांनी दोन चांगल्या काठ्या तोडून आणल्या. पिपर्वन पठार ओलांडून खेतोबा पठार चालू झालं आहे ( इथे सर्व पठार एकमेकांना लागून आहेत). वाटेत वनखात्याने एक तलाव बांधला आहे, त्याच्या २०० मीटर अलिकडून उजव्या दिशेला साधारण ४००-५०० मीटरवर खेतोबा मंदिर आहे (धुक्यामुळे इथे चुकण्याची शक्यता आहे).

Khetoba Temple

मंदिरात खेतोबाचं दर्शन घेऊन, फोटो काढून, गूळ-खोबर खाऊन १२ वाजता वाजंत्री घाटाच्या घळीकडे आलो. वाजंत्री घाटाची घळ मंदिराच्या उजवीकडे २०-२५ मीटरवर आहे. इथे आम्ही विष्णू काटे काकांना रस्ता विचारून निरोप दिला. आम्हाला एक देवमाणूस भेटल्याचं समाधान होतं. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता काका आमच्यासाठी रास्ता दाखवायला तास दीड तास पुढे आले होते.


काकांचा निरोप घेऊन घाट उतरायला सुरुवात केली, इथेही वाढलेल्या गवताने वाट लुप्त झाली होती. आमच्याकडे शिडीच्या वाटेचा पर्याय होता परंतु पावसामुळे तो आम्ही टाळला. घाट उतरताना पुन्हा पावसाने जोरदार आगमन केलं, समोरच्या डोंगर रांगेतून दुधाळ धारा चालू झाल्या होत्या, हे निरागस निसर्गसौंदर्य नजरेत साठवून घेत आमची निसरड्या वाटेवरून घाट उतरन चालूच होती. दोन-तीन थांबे घेत साधारण ३:३० ला आम्ही खालीं आलो. एव्हाना पोटात कावळे ओरडायला लागले होते, एका खडकावर सर्वांनी ताईंनी दिलेली बटाट्याची भाजी आणि चपाती मस्त हादडली. पोटोबा प्रसन्न झालेत... पुढच्या प्रवासाला सुरुवात. पुन्हा गूगल मॅप... दिशा वैगेरे ठरलं आणि जामरुंगकडे वाटचाल चालू होते. निमणीची वाडी/सराई वाडी, कामत पाडा असे करत साधारण ४:४५ ला गावात पोहोचलो. ठरल्याप्रमाणे गाडीवाला आला होताच. गावात एका घरात कपडे बदलून आठवणींना उजाळा देत परतीचा प्रवास चालू.....डोक्यात पुढच्या ट्रेकचं प्लॅनिंग....

लेखन: सुरेश देवकर

Ayudh Adventures assures you exploring with MORE SAFETY and ENHANCED EXPERIENCE! Do visit our website for upcoming trek schedules and like our facebook page. Let the world know we are alive. Giv'em a Shout!

Monday, 31 July 2017

While you embark on an Adventure


1. Even if you think your bag is light, make it more lighter. 

2. Don't take too big bags, they add weight on your shoulders.3. Walk in your own pace. Befriend the guide at your end. They are great teachers.


4. Take hot water for drinking at higher base camps, they are safer. 


5. Keep your feet clean. Take wet tissues and powder.


6. If you're a bird watcher or look out for species, pause in your trek and then watch.


 

7. Build your stamina before trekking, it helps the most and increases your immunity. 


8. Don't ignore your illness, talk to your guides, it might be high altitude sickness. In case you're in your periods share it with your guide or camp leaders. It's nothing to be ashamed off. 


9. Take jackets with hood that are water resistant. Woolen sweaters add weight and when wet, don't dry. Add poncho raincoat to your list too if your regions have chances of rain. Invest in quick dry and light clothing. When you need warmth, simply layer. Thermals can be added. No body cares what you are wearing there. 2-3 tees and pants are sufficient. Trust me! 


10. I took my dslr and when the battery wasn't in use on the way, I kept it in my hands and rubbed before using it again. It went a long way. 


11. Waterproof shoes are good investment. 


 


12. Have some lone time but also have chit-chat with your team mates, it reduces your walking stress.13. You can keep a knee cap with you. When we came steep downhill, a lot of them got problem in their right knees, including mine. Thankfully I could borrow a knee cap from another guy. 


14. Keep your ID cards safe. They are to be stamped at every base camp.


 

15. Take a extra bag to keep your extra stuff like your travel wear at base camp.

16. Simply take a hand-towel and basic things like vaseline jelly (multi-purpose), sunscreen, little pack of facewash etc.
17. I found my fellow mates carrying novels and other fancy toiletry stuffs...Avoid-avoid-avoid.

18. Add goggles and sun caps to your lists besides woolen caps, gloves etc. 

19. 2-3 friends can simply take one toilet paper roll. Many places water is shortage. Take poly bags too. 20. You can take a flat kinda plastic tiffin box, instead of plates. Take tumbler/ torch/ chappals/ pain balms and other basic things from carry list.

21. Keep cash out in your pockets. It might help you and your fellow friends too.

22. Take some chocolates and candies, You can add glucose to your water. Sip water at regular intervals. A girl got severely sick in my group, when she forgot to drink water. Got dehydrated. 

23. Don't take long breaks in between trekking. Take little breaks and start walking. The 1st day is toughest, later we get accustomed. 24. The 1st trek challenges you mentally, be sound and be positive that you can do it. Enjoy the unexpected too! :)
 


25. Go open minded to make friends. Help others!

   
 *All media pictures are copyright of Ayudh Adventures.

Ayudh Adventures assures you Exploring with MORE SAFETY and ENHANCED EXPERIENCE!  Do visit our website for upcoming trek schedules and like our facebook page. Let the world know we are alive. Giv'em a Shout!

Friday, 21 July 2017

नाणेघाट दुर्गभांडार आणि ऐतिहासिक महत्व


नानाचा अंगठा
नानेघाट हा सातवाहन काळातला २००० वर्षांपूर्वीचा एक व्यापारी राजमार्ग आहे. इथनं समुद्रमार्गाने येणारे जे विदेशी व्यापारी असतील किंवा कोकणातले लोक असतील ते त्यांचा माल घेऊन या मार्गे त्या काळी घाटावर येत असत.
कल्याण जुन्नर मार्ग

नाणेघाटाकडे जाणारी पायवाट - घाटवाटांचे सोबती सुरेश देवकर यांच्यासोबत
त्या काळी सातवाहन काळामध्ये (सातवाहन काळ म्हणजे इ. स. १५० व  इ. स. पू. १५० ). सातवाहन लोक जे होते, सातवाहन सत्ता होती, तय सत्तेमध्ये पहिला राजा सातकर्णी याने आपल्या कारकीर्दीमध्ये हा नानेघाट बनवला होता आणि इथ ज़कातीच्या स्वरुपामध्ये नाणी गोळा केली जायची। म्हणून त्याला नानेघाट अस नाव पडलं.
जकात (नाणी) जमा करण्यासाठी असलेला दगडी रांजण - सोबत मधुकर धुरी


जकात (नाणी) जमा करण्यासाठी असलेला दगडी रांजण सुरेश देवकर व  साबळे मामा सोबत
म्हणजे मग तो टोल आत्ता सुद्धा आहे का?
खर तर टोल आत्ता बंद आहे. परन्तु नानेघाट आजपण वापरला जातो फक्त नाणी नाही टाकत. सुरुवातीला घाटाच्या सुरुवातीला एक रांजण असायचा आणि एक पहारेदार असायच. जे व्यापारी खालनं माल घेऊन देशावरती येत असत त्यांच्याकडनं ते जकात जमा करायचे.
नाणेघाट उतरताना - नेहमीचे सोबती साबळे मामा - राहणार सावर्णे

पण मग हा कोणी बांधला असा टोल रोड?
हा बांधला गेला कारण परदेशी जे व्यापारी होते ते व्यपारासाठी माल घेऊन आपल्या ठिकाणी भारतामध्ये यायचे. तसेच आपल्या कोकणातले कही व्यापारी असतील ते देशावरती यायचे. तर त्यांना येण्यासाठी आपण बघतो की खुप मार्ग आहेत मालशेज वगैरे, तसे मार्ग त्या वेळेस नव्हते। ही गोष्ट साधारण २००० वर्षपूर्वीची आहे. तर त्या वेळेस तय सातकर्णी राजाने व्यापाराचा मार्ग बनला जावा म्हणून हा नानेघाट बनवला होता.
जुन्नरमार्गे नाणेघाटावर येणारा डांबरी मार्ग 


नाणेघाट निसर्गरम्य परिसर
ह्याबद्दल अजुन सांगयच झाल तर नाणेघाटाच्या जवळ जुन्नर शहर आहे. जुन्नर शहर हे सातवाहन बाजारची उपराजधानी होती आणि आपलं पैठण जे आहे, पैठण त्यांची बाजराची मुख्य राजधानी होती.

नाणेघाटाची गुहा
 नाणेघाटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे लेण्या. जगभर एकूण १२०० ते १२५० लेण्या आहेत. पण त्यापैकी ३००-४०० लेण्या आपल्याला जुन्नर मध्ये पहावयास मिळतात. आणि अजून त्यामध्ये आवड निर्माण करणारी गोष्ट अशी की लेण्यामध्ये एकूण ३ प्रकार असतात.
१)चैत्य लेण्या : चैत्य लेण्या ज्या असतात त्या बहुतकरुन बौद्ध भिक्कू माहीत असतील तुम्हाला, तर बौद्ध भिक्कूना त्यांच्या धार्मिक कामासाठी वापरायच्या
२) विहार लेण्या : विहार लेण्या ज्या असतील त्या इतर गोष्टींसाठी म्हणूयात किंवा त्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी त्या वापरायच्या.
३)आहग लेण्या: आणि ही आहग लेणी असत, ती आहग लेणी, जो पहिला राजा सातकर्णी होता, त्या सातकर्णी राजाची बायको होती नायनिका. तिने आपल्या पूर्वजांच्या मूर्ति होत्या त्यांना आपण पुतळे म्हणूयात, ते पुतळे तिने त्या आहग लेणी मध्ये स्थापन केले होते। तिथे आजसुद्धा त्या पुतळ्यांचे सात खड्डे आपल्याला पहायला मिळतात. तर त्या खड्ड्यांमध्ये पुतळे स्थापन केले होते, त्यांच्या वरती त्याच्या नावाची पाटी बनवून ठेवली होती.

अशी ही आहग लेणी तुम्हाला जगात कुठेच पहायला मिळत नाही, हे जगातल एक आश्चर्य ते फक्त जुन्नरमध्ये नाणेघाटातच पहायला मिळतं. 
 तुम्ही चैत्य आणि विहार लेण्या जगात कोठेही पाहू शकता, पण जर तुम्हाला आहग लेणी पहायची असेल तर तुम्हाला सम्पूर्ण जगभरातनं जुन्नरमध्ये नाणेघाटातच याव लागतं.
भिंतीवरील गुहा

कोकणातून वर आले की डाव्या आणि उजव्या बाजूला आपणास पाण्याची टाकी दिसतात. बाराही महीने पानी असलेली ही टाकी नक्कीच इथन वाटचाल कारणाऱ्यांसाठी पाण्याचा एक मुख्य स्त्रोत होता. जवळच तिथे सातवाहन कालीन गुहा आहे. गुहेच्या भिंतींवर ब्राम्हीलिपीत कोरलेले काही माहिती सुद्धा आपल्याला पहायला मिळते. या गुहेमध्ये एका वेळेस ५० लोक विश्रांती घेऊ शकतील इतकी जागा आहे.

इथून पुढे नाणेघाटाच्या माथ्यावर पोचण्यासाठी दगडी पायऱ्या आहेत. पावसाळ्यात याच पायऱ्यावरून धो धो पाणी वाहत असते.

नाणेघाटावर येणाऱ्या पायऱ्या

नानाच्या अंगठ्यावर पोचताना प्रचंड वारा असतो  तिथे टोकावर काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. आजकाल सेल्फी काढताना बरेच अपघात होतात याची जाण असावी. समोरच आपल्याला जीवधन किल्ल्याची भिंत दिसते आणि त्या बाजूला उभा असलेला वानरलिंगी सुळका.
नानाच्या अंगठ्यावरून - श्री सुरेश देवकर निरीक्षण करताना 
समोर दिसणारा जीवधन किल्ला आणि वानरलिंगी सुळका

असा हा सुंदर नाणेघाट पाहण्याचा अनुभव प्रत्येकानेच घ्यायला हवा.

Ayudh Adventures तर्फे ६ ऑगस्ट २०१७ रोजी महिलांसाठी विशेष नाणेघाट ट्रेक आयोजित केला आहे.
हा ट्रेकमध्ये नवख्या ट्रेकर्स ना सुद्धा सहभाग घेता येऊ शकतो. नोंदणीसाठी अथवा काही माहिती हवी असल्यास ९३२०३०९६३६ वर संपर्क करावा. 

फेसबुक इव्हेंट ची लिंक खाली देत आहोत. 

https://www.facebook.com/events/1933791010202331/

जय भवानी। जय शिवराय।Ayudh Adventures assures you Exploring with MORE SAFETY and ENHANCED EXPERIENCE! 
Do visit our website for upcoming trek schedules and like our facebook page.
Let the world know we are alive. Giv'em a Shout!
Thursday, 29 June 2017

TREK TO HADSAR FORT

Its been so long we avoided going for a trek because of summer. But it was too much wait and we decided to visit Hadsar Fort on 6th May 2017. Look at our guts to go on the trek in the burning temperature where everything is dry on the mountain, No water, yellow dried fields, heating temperature and humidity about 88%. 

Myself (Rahul), Amol Ghemud and Abhijeet Gunjal, 3 of us were on the trek. We have started our journey from Kurla at around 7am in morning in Abhi's WagonR. He was accompanied by his father as they wanted to go to Alephata for family function. Amol was going to come from pune side So he will have to wait for us till we reach junnar. We reached Junnar at around 11:15am, by the time Amol was already burning in anger as we were late by an hour almost. After having Misal pav and tea at Junnar we left for the base village Hadsar of Hadsar fort. The road is quite good till the base village. We reached Hadsar village at around 11:45am.

We got our bags ready and after some discussion with village people we started climbing on the trail towards Hadsar fort. The weather was very dry and temperature risen almost 40 degrees at afternoon. Since the trek was only 1 hour climb we took it easy and kept walking. 


There is a bus stop in village and from there you will need to walk about 25 meters towards the well, keeping hadsar fort on your right, after walking that much on village road you will see there is a prominent trail on the right which goes up towards the fort. We embarked on the trail and began our trek at around 12:15pm. We knew this is too late to take this trek since its heat season but we had no option than climb. We were talking and walking slowly slowly steady on the path and after about 15 minutes you will come in open area where you will see the hadsar fort wall in North-west direction. 

There are 3 routes which will take you to the top of the fort. One route is easy and has simple steps which will take you to the Southern side fort entrance. Where as there is a Nali route at the Eastern side which is only 15 minutes climb upto the entrance. Its a fairly easy but need to be careful during rainy season because of the falling stones. The third entrance is at the Northern side of the fort. There is a difficult rock patch that side and need to be climbed with care and safety. 


Stairs route on the western side entrance
Nali route
 
Traverse climb from nali upto the entrance of the fort on western side

When you reach the entrance you see there is a marvelous sculpture design of the bastion and the fort entrance, which is not seen elsewhere. They are all carved from a single rock.Steps

When you enter through the first entrance you come on the wall of entrance. From here you could see surrounding region and remains of the bastion. 

Moving further you get into one more entrance of the fort which takes you to the top platue. The fortification and design is so amazing. 


2nd entrance
When you enter their is a storage space or vacant space on the left and right side of entrance. 


 We sat here for some time ate some food and then moved further.


 Then you climb few stairs to reach on the top of the fort. 

When you reach a top, the cool breeze will embrace you with its arms. It was so refreshing and enriching experience. There are many water cisterns on the top. One is at the southern entrance.  Though they were empty. 
There is a huge pond on top of the fort towards northern side while walking towards Shiva Temple. 
In rainy season this is a ample water for people to drink.


Shiv mandir
We went to Shivmandir and we found 2-3 people came from village to see the pujari baba to do some rituals. They wrote our name in the visitor's book. There are stone cut idols of Ganesh, Garud and Hanuman in the temple. After praying to the idols in temple we went to visit Dhanya Kothar (Store).
Store

Its amazing to see the fortification in very good condition. We had good time visiting this beautiful ancient historical fort which were meant for protection of the ancient commercial trade route from Mawal region to kalyan via naneghat. If you go to the northern side of the fort there is a Hanuman idol which is made by cutting rock.


Bhuyar

While descending from the Southern side we saw a bhuyar in the wall of the fort. May be this was bhuyari marg or a place to hide for soldiers. We also found a Scorpion dead on our trail back to harsar.


Do visit the fort if you get a chance.Everyone must visit this fort ones at least. One can hire a Jeep from junnar to reach hadsar village. If you need any information, can always reach me on 9320309636. Stay safe. Save forts. 

*We didn't fount a place to accommodation for group on fort.
*Water is ample till january-february.
*Food must be carried on your own
*Careful about poisonous insects and animals on the trail

See you next time with some more location and photos. 
_______________________________________________________________________________
Ayudh Adventures assures you Exploring with MORE SAFETY and ENHANCED EXPERIENCE! 
Do visit our website for upcoming trek schedules and like our facebook page.
Let the world know we are alive. Giv'em a Shout!
Ayudh Adventures paytm Code for funds Transfer

Dear Trekkers, Avoid last moment hassles to register yourself on any trek.                                     We...